นาย ศุภชัย      มณีมัย ม.5\1

นาย สุรินทร์      ชุมทอง ม.5\1

นาย สุทธิพงษ์      ทองจิตต์ ม.5\1

นาย ศักรินทร์      ไกรนรา ม.5\1

นาย อนันตยศ      อาญา ม.5\1

นาย วรฉัตร      ศรีเทพ ม.5\1

                            

อาจารย์ สันติ     ศรีวิเชียร

 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ : ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240

Desing by : ศุภชัย มณีมัย e-mail : >> champ_see@live.com <<