ส่วนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร์ จะเป็นประเภทจำพวก แสดงผล in put หรือ out put

จอ LCD

 

จอ LCD
เทคโนโลยีมอนิเตอร์ LCD ย่อมาจาก Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอแสดงผลแบบ (Digital ) โดยภาพที่ปรากฏขึ้นเกิดจากแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟด้านหลังของจอภาพ (Black Light) ผ่านชั้นกรองแสง (Polarized filter) แล้ววิ่งไปยัง คริสตัลเหลวที่เรียงตัวด้วยกัน 3 เซลล์คือ แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีนํ้าเงิน กลายเป็นพิกเ:ซล (Pixel) ที่สว่างสดใสเกิดขึ้น

Keyboard


Keyboard เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทำการเปลี่ยน เป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมีจำนวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น การวางตำแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มีการใช้แป้นยกแคร่ (shift) เพื่อทำให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

เมาส์ หรือ mouse

เมาส์ หรือ mouse เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (input decice) ที่มีขนาดพอเหมาะกับมือ เป็นรูปคล้ายสัตว์ชนิดหนึ่ง คือ หนูนั่นเอง คะ เลยได้ชื่อว่า "เมาส์"  เราใช้เมาส์สำหรับชี้ตำแหน่ง (Point) ใช้ในการควบคุมและเคลื่อนย้ายตำแหน่งบนจอภาพ รวมทั้งการเลือกด้วยการคลิก รูปแบบของเมาส์ตามปกติจะมีปุ่มเพื่อให้คลิก 2 ปุ่มด้วยกันคะ คือ ปุ่มคลิกซ้าย และปุ่มคลิกขวา ส่วนพอร์ตในการเชื่อมต่อเมาส์ก็จะมีทั้งแบบ Serial ซึ่งเป็นแบบเดิม แบบ PS/2 และแบบ USB ซึ่งเป็นพอร์ตที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ลักษณะที่สำคัญของเมาส์ในปัจจุบันอีกประการคือ ผู้ผลิตจะใส่ "ลูกล้อ" (wheel) ระหว่างปุ่มคลิกซ้ายและปุ่มคลิกขวา ซึงลูกล้อนี้สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในกรณีที่ต้องการเลื่อนหน้าลงไปอ่านข้อมูลด้านล่าง หรือเลื่อนหน้าขึ้นไปอ่านข้อมูลด้านบน  

นอกจากนี้ยังมีเมาส์ชนิดอื่น ๆ อีก เช่น เมาส์ไร้สาย (wireless)  เมาส์แบบแทร็กแพด (trackpad) เมาส์แบบแทร็กบอล (trackball) เมาส์แบบใช้แสง (optical)